Serwery proxy

Odwiedzając dowolną stronę internetową użytkownik pozostawia po sobie ślady, które w większym lub mniejszym stopniu umożliwiają jego identyfikację. Ujawnianie takich danych zmniejsza poziom bezpieczeństwa użytkownika. Wyobraźmy sobie chociażby sytuację, gdy na odwiedzanej stronie zainstalowany jest skrypt rejestrujący zebrane o użytkownikach informacje i następnie wykorzystujący je do ataku. Używając podczas surfowania serwerów proxy o wysokiej lub niskiej anonimowości użytkownik nie jest narażony na ten sposób ataku, gdyż strona ze złośliwym skryptem zbierze co najwyżej dane identyfikujące jedynie serwer proxy (przy wykorzystaniu proxy o niskiej anonimowości) lub w ogóle nie zarejestruje danych umożliwiających identyfikację (przy wykorzystaniu proxy o wysokiej anonimowości).

Serwer proxy jest serwerem pośredniczącym między komputerem A i komputerem B. Nawiązuje on połączenie z komputerem B w imieniu użytkownika. Są często stosowane jako dodatkowy element zabezpieczający (ukrywają adres IP, usuwają także niektóre elementy pozwalające na identyfikację użytkownika).

Poniższy schemat, w dużym uproszczeniu, obrazuje zasadę działania serwera proxy.

schemat proxy

Ze względu na poziom anonimowości, serwery proxy można podzielić na:

W tym serwisie znajdują się codziennie aktualizowane aktywne serwery proxy oraz bramki proxy rozlokowane w wielu krajach. Spis zawiera informacje takie jak kraj, w którym położony jest dany serwer oraz szykość jego działania.